Monday, December 12, 2011

10. nädal

Praktika on läbi saamas ja aeg on teha kokkuvõtteid.

1. Õppedisaini loomine
Videokursus jääb veel käima, sest praegu on vahenädal ning õpetajad loovad ise õppefilme ja lasevad õpilastel katsetada. Mõned asjad on juba valmis ka ning selle põhjal võib öelda, et asi on õnnestunud. Suuri muudatusi pärast pilootkursust vaja teha ei ole. Alguses kummitas üks küsimus, et äkki oleme võtnud kursusele liiga palju erinevaid keskkondi ja teemasid. Praegu võib öelda, et tegime õigesti ning tänu sellele said õpetajad olla paindlikud. Näiteks kui õpetajal ei õnnestunud video töötlemine Movie Makeriga, sai ta kasutada mõnda veebipõhist keskkonda. Hea tunne on, sest ühe e-kursuse loomine on väga suur töö. Loodetavasti saavad paljud õpetajas sellest kursuset kasu.

2. Nõustamine
Nõustamine on minu igapäevane tegevus ning oma praktikablogis kirjeldasin erinevad nõustamise viise. Kokku sain neid 8. Tegelikult võiks öelda, et nõustamine ongi haridustehnoloogi eluviis.

3. Taristu anlüüs
IKT tasemetestiga olid mul alguses suured plaanid, kuid praeguseks ei ole ma jõudnud kõiki töid üle kontrollida. Osales umbes 250 õpilast ning kõige selle ülevaatamine lükkub 3. veerandisse. Siiski tahtsin teha mõned kokkuvõtted e-kirjade põhjal. Alustasin innukalt SPSSiga andmete analüüsimist, kuid pärast 2 tundi edutut katsetamist, andsin alla ja valisin tuttava MS Exceli. Mõtlemapanev koht: andmeanalüüsi on ju palju õpitud, aga lihtsamaid asju ma teha ei oska.
Nüüd aga tulemustest, ehk leiame vastuse praktika alguses püstitatud küsimustele.

Kas 12. klassidel on parem tulemus kui 10. klassidel? 10. klasside aritmeetiline keskmine oli 7,24 ja 12. klasside keskmine 7,48. Erinevus on suhteliselt väike.

Kes saavad paremini hakkama, poisid või tüdrukud? Poiste keskmine oli 7,42 ja tüdrukute oma 7,42. Erinevust poiste ja tüdrukute vahel ei olnud.

Kas paralleelide vahel on erinevused? Arvasin, et paremad tulemused on b ja d klassidel, kuna nemad käivad korra nädalas arvutiklassis. Üllatuslikult said väga head tulemused ka a klassid. Kõige nõrgemad on c klassid, mis on rootsi keele klassid ning nende õpilaste üldine tase on ka veidi nõrgem kui teistel.

Kuidas mõjutab tulemust see, et varem on või ei ole olnud arvutiõpetuse tunde?
Ankeedis oli küsimus, kus küsin, kas teil on varem tunniplaanis olnud arvutiõpetust. Nende keskmine, kes vastasid jah oli 7,42 ja nende oma, kes vastasid ei, 7,4. Järelikult erinevust ei olnud.
Vaatlesin ka seda, kui palju on 12. klass eelnevalt arvutiklassis käinud ainetundide raames. Kõige vähem on käinud 12.a, kuid nende e-kirja tulemused olid väga head. Vähe on käinud ka 12.c, kelle tulemused olidki kõige nõrgemad.


Kindlasti teen kevadel tasemetestist oma ajaveebi kokkuvõtte. Huvitav, kas tulemused on ka MS Wordi, Exceli ja PowerPointi puhul samasugused.

Friday, December 2, 2011

9. nädal

1. Õppedisaini loomine
4. ja 5. nädala ülesanded panime üles samal ajal, sest nüüd on õpetajatel ülesandeks luua üks õppefilm ise ja anda õpilastele ka üks ülesanne videot tea. Selleks kõigeks on 3 nädalat aeg ja praeguseks pole keegi veel kõigi ülesannetega valmis jõudnud. 6 storyboardi on üles pandud, üks õppefilm on valmis ja üks juhend õpilastele.

2. Nõustamine: õpilaste nõustamine
Tihti tuleb koolis ette, et õpetajad saadavad õpilased minult nõu saama, kui asi puudutab IKTd. Panin kirja selle nädala küsimused. Miks ma ei saa MovieMakeri projektifaili koolis avada, kodus kõik töötab? Kuidas võtta videolt heli ära? Kust leida tasuta muusikat? Kuidas töötab kooli videokaamera? Kuidas Audacitys erinevaid helisid ühendada? Kuhu on vaja mp3 fail üles laadida? Miks ma ei saa oma telefoniga lindistatud helifaile Audacityga avada? Miks MovieMaker ei luba salvestada filmi My Documentidesse? Kuhu on kadunud minu failid? Mis on õpetaja meiliaadress?

3. Taristu analüüs
Minu soov sel veerandil IKT testide sisestamisega lõpule jõuda on ainult ilus unistus. Olen jõudnud lõpule kirjadega ja praegu kontrollin MS Wordi töid.
Tegin kirjade põhjal ühe vahekokkuvõtte arvutades ära ainult keskmise. 12.c viletsat tulemust võib vast põhjendada sellega, et väga vähesed jõudsid mulle kirja saata. See klass on käinud arvutiklassis väga vähe.

Sunday, November 27, 2011

8. nädal

1. Õppedisaini loomine
3. nädalal rääkisime filmimise reeglitest, autoriõigustest ja videotöötlusest veebis.
Mis oli kõige kasulikum?
Kasulikuks peeti kõiki teemasid. Autoriõigustele oli seekord lisatud test ja see osutus parajaks pähkliks. Samas arvasid õpetajad, et vast sai asi nüüd selgemaks.
Mis võiks välja jääda?
Enamus arvas, et välja ei peaks midagi jätkma. Üks kursuslane arvas, et välja võiks jääda autoriõigusi puudutav tekst. Ühel teisel kursusel arvas üks kursuslane, et tema tahaks just teksti lugeda. Kõigile meeldida on võimatu. Seetõttu tulebki pakkuda asju erinevas formaadis:)
Näide: See CC ajab küll vihale, aga hädavajalikuna pidevalt korrates võib olla jääb isegi kunagi meelde:)
Samuti arvati, et äkki võiks vähendada pakutud veebipõhiste videotöötluskeskkondade arvu (praegu 3). Samas oli ülesandes öeldud, et katsetage ÜHTE. Millegipärast kipuvad õpetajad ikka kõiki katsetama. Samas peab ja alati olema alternatiive, kui mõni ei tööta ja lisamaterjale edasijõudnutele.
Mida muudaksin?
Enamus ei taha midagi muuta. Tuli ettepanek teha koht, kus kursuslased saaksid omavahel nippe vahetada. Lõin selle tarvis foorumi.
Kui palju kulus aega?
Aega kulus 1,5-5 tundi.

2. Nõustamine: organisatsiooniväline nõustamine
On selline ütlemine "Seisus kohustab". Kui midagi hästi ja südamega teha, siis ühel hetkel tahavad päris paljud kuulda, mida tehakse. Oma kogemuse jagamine välja on ka tegelikult nõustamine, kuigi see ei puuduta oma kooli õpetajaid. Sellel nädalal tutvustasin GAGi õpetajate tegemisi https://docs.google.com/present/view?id=dnzhmp8_996dq7pjc7r Soome Educational Board'i http://www.oph.fi/english 13 ametnikule. Välismaalastele esinemine on alati raske, sest ei tea ju, mida nad kuulda tahaks, mis on neile uus, mis on huvitav. Tundub, et seekord ettekanne täitis oma ülesannet ning nemad olid "impressed". Minu jaoks oli üllatav see, et neil ei ole sellist ametit nagu haridustehnoloog.

3. Taristu analüüs
Jätkub andmete sisestamine. Vajan sekretäri:)

Sunday, November 20, 2011

7. nädal

1. Õppedisaini loomine
Kursus "Video Koolielus" on oma hoo sisse käinud ja tegemist on nii koolitajatel kui ka koolitatavatel. Koolitajatena vaatame juba järgmisesse nädalasse ja sel nädalal kirjutasin ma ümber oma sisseloetud esitlused autoriõigustest http://www.scribd.com/doc/73199988/Autorioigused-ja-Creative-Commons-litsentsid. Otsustasime seekord teha ka autoriõiguste kohta testi ja testi puhul on kirjalikust materjalist parem vastused otsida. Võite testi katsetada https://challenge.zoho.com/welcomeToTest.do?aId=39185000000018091&subDomain=koolieluekursus
Rääkides aga teisest nädalast. Minu mure oli, et tekib probleem failide konverteerimisega, sest Movie Maker on selle koha pealt pirtsakas. Nii juhtuski, aga enne kui meie aitama jõudsime, olid kursuslased juba ise lahendusi soovitanud. Millist tagasisidet aga anti?
1. Mis oli kõige kasulikum?
Kasulikuks peeti võtteplaane ja toimetamist Movie Makeriga.
2. Mis võiks koolitusest välja jääda?
Välja jätta ei taha keegi midagi. Samas tunnistatakse, et tööd on päris palju, kuid filmindus ongi ajamahukas tegevus.
3. Mida ma koolituses muudaksin?
Muuta ei taha keegi midagi. Saime kiita, et vihjame juba ette, mis tööd ootamas on. Siis saavad inimesed oma aega paremini planeerida.
4. Kui palju aega kulus ülesannete lahendamiseks?
Aega kulus väga erinevalt 1,5-4 tundi.

2. Nõustamine: näidistunnid/materjalid
Nõustada võib ka andes näidistunde või valmistades ette materjale. Kui 5 aastat tagasi GAGi tööle tulin, siis andsin algklassiõpetajatele võimaluse, et annan nende eest arvutiklassis tunni. Nemad võisid pealt vaadata ja mõelda, kuidas edasi minna. Tänaseni tuleb ette, et keerulisemaid asju selgitan õpilastele mina. Sel nädalal aitasin muusikaõpetajaid valmistades ise ette ühe tunni. Läbiv teema on GAGi ajalugu. Muuseumi juhataja käis minu juures nõustamisel ning tema käest sain ühe vana laulu. Sellest sündiski tunnimaterjal http://eheluba.havike.eenet.ee/gagmuusika/?p=73.

3. Taristu analüüs
Üritan iga päev leida mõne tunni, et andmeid sisestada. Ankeetide tulemused on sisestatud ning jõudsin ka 10. klasside kirjad ära hinnata. Silma hakkas see, et kirju ei osata lõpetada. Ei mingit "tervitades" või nime kirja all.

Monday, November 14, 2011

6. nädal

1. Õppedisaini loomine
Esimene videokoolituse nädal on nüüd läbi. Mida kursuslased arvasid? Iga nädala lõpus palume vastata 4 küsimusele:
1. Mis oli kõige kasulikum?
Kasulikuks peeti videopleierite loomist. Tundub, et see on õpetajatele tõsiselt vajalik oskus, et oma tööd paremini korraldada.
Näide: Uh... Kogu värk! Mul polnud aimugi, mida sõna 'videopleier' tähendab. Nüüd tean. Ja tean ka seda, et just seda mul vaja oligi. Muidu vitsutasin oma kodulehele videoid ikka ühekaupa, hirmus tüütu oli.
2. Mis võiks koolitusest välja jääda?
Peaaegu kõik arvasid, et midagi ei peaks välja jätma. Üks vastaja leidis, et välja peaks jätma kõik selle, mis oli raske.
3. Mida ma koolituses muudaksin?
Muuta ei tahetud ka midagi. Ainult üks vastaja arvas, et oleks vaja asju lihtsustada, sest kõike on ju vaja iseseisvalt uurida.
4. Kui palju aega kulus ülesannete lahendamiseks?
Aega kulus väga erinevalt 1,5-10 tundi.

2. Nõustamine: järjepidev nõustamine
Tegelikult tuleb osadel asjadel pidevalt silma peal hoida ja järjepidevalt asjaga tegeleda. Üheks selle aasta väljakutseks on mulle 4. ja 5. klassi muusikatundide toomine arvutiklassi. Selle tarvis sai loodud ajaveeb http://eheluba.havike.eenet.ee/gagmuusika/ ning kaks õpetajat vajavad pidevat tuge. Kuna eeskuju pole eriti kusagilt võtta, siis peab kõik ise avastama ja katsetama. Üritan neid pidevalt aidata tunnis, ajaveebi pidamisel ning otsida uusi keskkondi ja võimalusi.

3. Taristu analüüs
Alustasin andmete sisestamist MS Excel'i tabelisse. Jõudsin üle vaadata pooled ankeedid. Tundub, et järgnevad nädalad lähevadki parandamise ja siestamise tähe all:)

Thursday, November 3, 2011

5. nädal

1. Õppedisaini loomine
Sai valmis video koolituse jaoks.

2. Nõustamine: individuaalkonsultatsioon Individuaalkonsultatsioon meeldib õpetajatele tavaliselt kõige rohkem, sest siis tegelen ma ainult temaga ja lähtun tema tempost ja võimetest. Samas on see üks aeganõudvamaid asju ja võib juhtuda, et üks tööpäev koosnebki ainult individuaalkonsultatsioonidest. Et asi üle pea ei kasvaks, tasub kindlasti leppida õpetajatega kokku konsultatsiooniaeg. Kui õpetaja tuleb nõu küsima minu jaoks kiirel hetkel, siis ütlen ausalt, et praegu ma aidata ei saa, aga ma olen valmis leppima kokku talle ja mulle sobivat aega. Individuaalkonsultatsioonil on ka suured plussid. Nimelt tuleb õpetaja ise kohale ja tahab asju selgeks saada. Mõned näited individuaalkonsultatsioonidest.
  • Eile tuli minu juurde algklassiõpetaja, kes tahtis saada ideid arvutiklassis tundide andmiseks. Arutasime läbi, mida ta tegi eelmisel veerandil ja seejärel näitasin ja pakkusin talle lahendusi selleks veerandiks lähtudes tema õppekavast. Näiteks õpivad nad loodusõpetuses kaarti ja selle jaoks on sobiv http://www.scribblemaps.com/. Otsustasime õppida ka natuke põhjalikumalt MS Wordi ning luua üks jutukogu. Et harjutada kiiremat trükkimist, sobib programm http://www.bbc.co.uk/schools/typing/.
  • Täna valmistasime muusikaõpetajaga koostöös ette homse näidistunni muusikaõpetajatele http://eheluba.havike.eenet.ee/gagmuusika/?p=67. Programmid on juba varem selgeks õpitud. Seekord keskendusime wordpressile. Kuidas teha linke ja määrata kategooriaid.

3. Taristu analüüs
Sel nädalal kohandasin hindamismudeli hindamiseks sobivaks ja uurisin, kuidas MS Excel'ist andmeid SPSS'i saada. Hindamismudeli puhul saab iga ülesandebloki eest 10 punkti. Päris rahul ma sellega ei ole, sest näites MS Word'i ülesanne oli natuke mahukam ja mõne puntki kättesaamiseks tuleb kahte asja teha (näiteks: font Times New Roman, suurus 14 pt). Samas on võrdlemise jaoks hea, kui iga ülesanne annab ühepalju punkte. Mõtlesin ka läbi küsimused, millele analüüs peaks vastama:
  • Kas 12. klassidel on parem tulemus kui 10. klassidel?
  • Kes saavad paremini hakkama, poisid või tüdrukud?
  • Milline ülesanne oli kõige raskem/kergem?
  • Kas paralleelide vahel on erinevused?
  • Kuidas mõjutab tulemust see, et varem on või ei ole olnud arvutiõptuse tunde?
  • ...

Thursday, October 27, 2011

4. nädal (koolivaheaeg)

Koolivaheaeg, see sõna ütleb kõik. Tavapärane tegevus on katkenud ja tegemised on mujal. Seetõttu jätan ka oma tavapärase nädalase postituse tegemata ja teen nimekirja ettekannetest, mida on tulnud sel vaheajal teha:
1. "Haridustehnoloog soovitab" (Tartu, eTwinningu seminar, 24.10) http://sopruskoolid.blogspot.com/2011/10/haridustehnoloog-soovitab.html
2. "Õuesõppe projekt 1" (Tartu, iTEC seminari, 25.10) https://docs.google.com/present/view?id=dnzhmp8_933ddxpk5n9
3. "Kuidas olla loov ja viia läbi arvutiõpetust läbi siis, kui vastavaid tunde tunniplaanis ei ole?" (Viljandi, Tiigrihüppe SA ideelaat, 26.10) https://docs.google.com/present/view?id=dnzhmp8_939d3hwp8gv
4. "iTEC" (Viljandi, Tiigrihüppe SA ideelaat, 26.10) https://docs.google.com/present/view?id=dnzhmp8_970gr8kz6d7
5. "Haridustehnoloogidest" (Tallinn, e-õppe konverents "Kooli uus õppetava", 28.10) https://docs.google.com/present/view?id=dnzhmp8_985fs8c7fg9

Thursday, October 20, 2011

3. nädal

1. Õppedisaini loomine
Saime lõpuks Siretiga maha istuda ja kava lõplikult üle vaadata ning vaielda. Jagasime ära ka selle, kes mida tegema peab. Panen selle kava ka siia üles, et olek näha, kuidas meie areng toimub.

1. nädal
* videokeskkonnad veebis (ülevaade - youtube, vimeo, toru, koolielu multimeediaserver) Siret
Ülesanne - vaatavad esitluse, valivad ühe kollektsioneerimise keskkonna ja loovad oma kollektsiooni (kumbki 2 keskkonda, juhend) Loob vähemalt 5 videost kollektsiooni, videod eri keskkondadest
* video loomiseks vajalik riistvara - Ingrid
Ülesanne - kirjeldab oma olemasolevat riistvara - statiiv, aparaat,
* videode formaadid - esitlus Ingrid
2. nädal
* Planeerimine
o plaanid, Siret - test ka
o valgus
* stsenaarium, storyboard (keskkonnad - Allalaaditav, leian ühe)
* Movimaker tutvustus - 1min stseen (meeleoluklipp) ilma lõikamata, üles laadida . Tiitelslaid ja lõpuslaid (XP -olemas, üle vaadata; WIN7 teha)
Eelinfo õppijale, et 5 nädalal tuleb töö õpilastega
3. nädal
* Filmimise reeglid - Ingrid video olemas. Otsida veel mõned videod youtubest eri reeglite kohta Tagasiside?Meelespea õpilastele, - tekstiline
* Autoriõigused (heli, pildid videolõigud) - ( esitlus olemas)Test ühiskonto, küsimused koos
* Katsetada keskkondi - juhendid Wevideo,+1, Magisto, ülevaade nagu mp3) +1
4. nädal
* Movie Maker - uus film stsenaariumi järgi, erinevad plaanid jne, kokku lõigata ja litsentsi lisada ja avaldada mõnes keskkonnas
o idee
o stsenaarium
o avaldab
5. nädal
* Tööleht õpilastele
* Töö õpilastega
* Analüüsida 1õppefilmi stsenaariumi, plaanide, heli jms
Vahenädal
6. nädal
* Õpilastöö avaldamine
* Kokkuvõte

2. Nõustamine: ekspertide kaasamine
Sel nädalal otsustasin rääkida sellisest nõustamisviisist, kus on kaasatud eksperte. Nimelt ei saa haridustehnoloog kõike osata. Ikka tuleb ette, et on teemasid, mida ma õpetajatele õpetada ei suuda. Hea näide on näiteks matemaatika, mida mina tõesti ei oska. Sel nädalal toimus GAGis aga Scratch'i koolitus algklassi- ja matemaatikaõpetajatele. Meil on plaan panna algkoolis ja põhikoolis õpetajad seda õpilastele õpetama. Selleks on vaja koolitusi ja materjale. Olen varem saatnud õpetajaid Tallinna Tehnikaülikooli koolitusele, aga seal on asja selgitatud liiga keeruliselt ja eeldades, et tegemist on vilunud programmeerijatega. See ei ole õpetajatele just eriti julgustav. Õnneks selguse, et meie uus infojuht on kirjutanud Scratch'i teemal lõputöö. Seega oli õpetaja olemas. Minu ülesandeks oli leida õpetajad ja sobiv aega. Samuti aitasin ka koolitust ette valmistada, sest infojuhi jaoks oli see esimene kogemus õpetajaid koolitada. Lõin selleks Moodle kursuse ning vaatasin temaga enne koolitust kõik materjalid üle. Samuti osalesin ise aktiivselt koolitusel, aitasin vajadusel koolitajat ja vajadusel õpetajaid.

3. Taristu analüüs
Nüüd on kõikide planeeritud klassidega (10.a, 10.b, 10.c, 10.d, 11.b, 12.a, 12.b, 12.c, 12.d) test tehtud. Klassid olid suured ja jooksmist oli palju. Eesmärgiks oli testida kõiki 10. ja 12. klasse. 11.b oli testklass. Kuna testi viisime läbi Moodle keskkonnas, siis oli juba see mõnele pähkel. Eriti kui varem oldi vähem arvutiga kokku puutunud. 12. klassis oli ka selliseid vingujaid õpilasi, kes ei viitsinud teha ja lihtsalt virisesid. Lubasin kasutada kõigil Internetti, et otsida vajalikku infot. Sõbra abi kasutada ei tohtinud. Mõni õpilane muidugi kasutas ka. Vaatluste põhjal võib öelda, et kõige raskem oli MS Excel ja andmesiltidest teatakse ka vähe. Üleslaetud failid on ilusti Moodle keskkonnas olemas ja ootavad hindamist. Saadetud kirjadest tegin PrintScr pildid, et mitte postkasti täiesti üle ujutada.

Wednesday, October 12, 2011

2. nädal

1. Õppedisaini loomine
Videokursuse algus pole enam kaugel, aga ikka on veel nii palju teha. Praeguseks on paigas üldine kava:
1. nädal
videokeskkonnad veebis
video loomiseks vajalik riistvara
2. nädal
Filmimise reeglid
Video loomiseks vajalik tarkvara
3. nädal
Planeerimine, stsenaarium
4. nädal
Movie Maker
5. nädal
Filmi avaldamine erinevates keskkondades
6. nädal
Kokkuvõte

Et ühte asjalikku kursust teha on vaja alustuseks leida hulk materjale ja need läbi töötada. Praegu olengi katsetanud erinevaid keskkondi ja kogunud kokku linke. Vaja oleks teha Movie Maker'i juhend Windows7 jaoks.

2. Nõustamine: grupikoolitus arvutiklassis
Sel nädalal on olnud tõeline koolitustenädal. Koolitused ongi kõige tavapärasem viis õpetajaid suurel hulgal nõustada. Esmaspäeval oli iTEC projekti tutvustav koolitus. Teisipäeval ja neljapäeval tutvustan GAGi õpetajatele ankeetide loomise (GoogleForm, Doodle) keskkondi ja internetiturvalisuse teemaga seotud probleeme http://iktinfotundgag.wikispaces.com/K%C3%BCsitlused+ja+internetiturvalisus. Koolitus on eelkõige adresseeritud klassijuhatajatele, kellel on ikka vaja mingeid küsitlusi teha ning klassijuhatajatunnis ka internetiturvalisusest aeg-ajalt rääkida. Koolitus kasvas välja kahe õpetaja palvest küsitluste tegemist õppida, aga kui teema oli huvipakkuv kahele, siis tasub alati uurida, et äkki on rohkem huvilisi. Nii tuligi kokku kaks väikest gruppi. Tavaliselt alla 5 õpetaja ma koolitust tegema ei hakka. Arvutikoolituste puhul on enamasti kõige suuremaks probleemiks õpetajate väga erinev tase. Mõned on tõelised tegijad ja teistele on vaja kõik väga aeglaselt ette näidata. Seekord kasutasin nippi, et kui osadel oli Google kontosse juba sisse logitud, siis näitasin Koolielust videojuhendit, kuidas kasutada ühte teist keskkonda ja samal ajal sain mahajääjaid aidata.

3. Taristu analüüs
Sel nädalal lubasin positatada üles ülesanded, mida gümnaasium lahendama peaks. Alustuseks oli vaja ära täita ankeet https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFV5UWxTM3B1aG5XTmo4bG4tZ1gwOXc6MQ. Seejärel oli iga ülesande lahendamiseks 10 min. Tasemetest toimus Moodle keskkonnas.

MS Word
1. Avage dokument direktor.com.
2. Salvestage dokument oma dokumentidesse nimega hviikholm.doc.
3. Määrake lehekülje veeristeks vasakult 4 cm ja ülevalt, alt ja paremalt 3 cm.
4. Muutke kogu teksti font Times New Romaniks, suurusega 14 pt.
5. Määrake reavaheks 1,5 ja lõiguvaheks 6.
6. Joondage kaks esimest rida keskele ja muutke rasvaseks.
7. Rakendage ülejäänud tekstile rööpjoondus.
8. Moodustage teksti lõpus olevatest tunnustustest täpploend.
9. Lisage päisesse tekst Koostas: Helda Venderström (Times New Roman, 10 pt, sinine värvus).
10. Nummerdage leheküljed (numbrid all, keskel).
11. Salvestage dokument.

MS PowerPoint
1. Avage programm MS PowerPoint.
2. Salvestage esitlus nimega gag.ppt oma dokumentidesse.
3. Esimesele slaidile kirjutage Gustav Adolfi Gümnaasium, oma nimi ja käesolev aasta.
4. Lisage slaid loeteluga. Pealkirjaks Õppsuunad gümnaasiumis.
5. Otsige kooli kodulehelt üles gümnaasiumi õppesuunad ning kopeerige esitlusse. Kasutage täpploendit.
6. Lisage tühi slaid.
7. Otsige Internetist Gustav Adolfi Gümnaasiumi pilt ning lisage see tühjale slaidile.
8. Pildi alla kopeerige aadress, kust pildi leidsite. Lingi suurus 9 pt.
9. Lisage pealkirjaslaid ja kirjutage sinna Tänan!
10. Tõstke GAG pildiga slaid teiseks.
11. Muutke esimese slaidi taustavärv roheliseks.
12. Salvestage dokument.

MS Excel
1. Avage dokument vilistalsed.xls.
2. Salvestage fail oma dokumentidesse.
3. Sorteerige aastad kasvavas järjekorras.
4. Kirjutage lahtrisse 14A kokku ja lahtrisse 15A keskmine.
5. Arvutage lahtrisse 14B vilistlaste arv.
6. Arvutage lahtrisse 15B vilistlaste aritmeetiline keskmine.
7. Vormindage saadud keskmine kahe komakohani.
8. Lisage tulpdiagramm, mis näitab vilistlaste arvu aastate lõikes.
9. Tulpdiagrammi pealkirjaks pange Gustav Adolfi Gümnaasiumi vilistlased.
10. Kustutage ära legend
11. Lisage andmesildid.
12. Salvestage dokument

E-kiri
1. Saatke aadressile ingrid.maadvere@gag.ee e-kiri. Koopia kirjast saatke aadressil riina.timmermann@gag.ee
2. Kirja sisus kirjeldage oma arvutioskusi kuni 10 lausega.
3. Lisage kirjale arvutist üks pilt.

Wednesday, October 5, 2011

1. nädal

1. Õppedisaini loomine
Tegelikult toimub veel praegu aktiivne materjalide otsimine ja katsetamine. Läksime Siretiga ka ühele Tartu Ülikooli videokursusele, et natuke targemaks saada. Seal saab paraku aga eelkõige tehnilist nõu ja metoodika tuleb meil ise üle vaadata.
Mis on valmis:
2. Nõustamine: e-maili teel nõustamine
Otsustasin igal nädalal tuua näite ühest nõustamisest.
Eile surfasin ringi erinevate haridustehnoloogide blogides üle maailma ja huvitaval kombel jäid silma matemaatikaga seotud asjad. Kasutasin kohe kirja teel nõustamise võtet, mis tähendab seda, et saatsin ligid GAGi matemaatikaõpetajatele edasi:

Vaatasin, mida välismaal haridustehnoloogid pakuvad ja silma jäid mõned keskkonnad, mis võiks teid huvitada:
1. Geogebratube http://www.geogebratube.org/
2. http://www.tenmarks.com/ USA matemaatikaõpetajatele loodud keskkond. Nagu umbes meie Miksike. Saab luua õpilaste kontod ja harjutada erinevaid asju. Proovisin. Põhikoolile saab kindlasti inglise keel takistuseks, aga gümnaasiumiga võib äkki proovida. Kes on lähemalt huvitatud, võin näidata.
3. http://mathandmultimedia.com/ Matemaatika blogi. Tõeline aardelaegas. Artikleid igasugustel teemadel.
4. http://www.youtube.com/education Youtube õpetajatele
5. https://www.desmos.com/ Keskkond matemaatika õppematerjalide loomiseks
6. http://thinkingblocks.com/index.html Põhikooli algusesse sobiv keskkond mudelite tegemiseks. Hea kasutada projektoriga mingi asja selgitamisel (näiteks harili
kud murrud)

Minu jaoks on sellise nõustamise puhul natuke küsitav, et kas õpetajad kiirel ajal suudavad enda jaoks sealt midagi avastada. Samas on olnud alati paar õpetajat, kes sellisel viisil abi saavad ja pärast tänavad. Eile saatsin lingid ja täna vaatasime juba ühe matemaatikaõpetajaga neid lähemalt. Õpetajal tekkis kohe idee jagada teemad õpetajate vahel ära ja siis kokku saada ja arutada, kes mida leidsi ja kuidas seda saaks rakendada.

3. Taristu analüüs
GAGi analüüs on mul juba aastaid tagasi tehtud.
Seetõttu planeeriks selle punkti all hoopis uurida ja analüüsida gümnasistide IKT kasutamist oskust viies läbi tasemetestid. Tasemetesti koostades kogusin alguses infot selle kohta, kuidas varem on analoogseid teste läbi viidud. Selgus, et enamasti on tehtud paberi peal teste, aga minu meelest ei näita see mingeid oskusi, kui teha linnukesi valikvastuste taha. Seetõttu otsustasin luua praktilised testid: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint ja kirja kirjutamine. Sisust aga täpsemalt juba järgmisel nädalal.

Saturday, September 17, 2011

Haridustehnoloogia magistriõppe praktika eesmärgid

Plaanis on luua Koolielu portaali e-kursus "Videod Koolielus" koostöös Siret Lahemaaga. Kursus algab 7. novembril ja kestab 7 nädalat.
2. Nõustamine
Kursust "Videod Koolielus" on vaja õpetajaid nõustada. Samuti toimub igapäevane nõustamine Gustav Adolfi Gümnaasiumis. Kajastan olulisemaid nõustamisküsimusi oma blogis.
3. Taristu analüüs
Lisaks taristuanalüüsile on plaanis analüüsida gümnasistide IKT kasutamist oskust viies läbi tasemetestid.

Praktika juhendajaks palusin Meeri Silla Lilleküla Gümnaasiumist, kelle toimetamisi olen ikka imetlusega jälginud.