Wednesday, October 12, 2011

2. nädal

1. Õppedisaini loomine
Videokursuse algus pole enam kaugel, aga ikka on veel nii palju teha. Praeguseks on paigas üldine kava:
1. nädal
videokeskkonnad veebis
video loomiseks vajalik riistvara
2. nädal
Filmimise reeglid
Video loomiseks vajalik tarkvara
3. nädal
Planeerimine, stsenaarium
4. nädal
Movie Maker
5. nädal
Filmi avaldamine erinevates keskkondades
6. nädal
Kokkuvõte

Et ühte asjalikku kursust teha on vaja alustuseks leida hulk materjale ja need läbi töötada. Praegu olengi katsetanud erinevaid keskkondi ja kogunud kokku linke. Vaja oleks teha Movie Maker'i juhend Windows7 jaoks.

2. Nõustamine: grupikoolitus arvutiklassis
Sel nädalal on olnud tõeline koolitustenädal. Koolitused ongi kõige tavapärasem viis õpetajaid suurel hulgal nõustada. Esmaspäeval oli iTEC projekti tutvustav koolitus. Teisipäeval ja neljapäeval tutvustan GAGi õpetajatele ankeetide loomise (GoogleForm, Doodle) keskkondi ja internetiturvalisuse teemaga seotud probleeme http://iktinfotundgag.wikispaces.com/K%C3%BCsitlused+ja+internetiturvalisus. Koolitus on eelkõige adresseeritud klassijuhatajatele, kellel on ikka vaja mingeid küsitlusi teha ning klassijuhatajatunnis ka internetiturvalisusest aeg-ajalt rääkida. Koolitus kasvas välja kahe õpetaja palvest küsitluste tegemist õppida, aga kui teema oli huvipakkuv kahele, siis tasub alati uurida, et äkki on rohkem huvilisi. Nii tuligi kokku kaks väikest gruppi. Tavaliselt alla 5 õpetaja ma koolitust tegema ei hakka. Arvutikoolituste puhul on enamasti kõige suuremaks probleemiks õpetajate väga erinev tase. Mõned on tõelised tegijad ja teistele on vaja kõik väga aeglaselt ette näidata. Seekord kasutasin nippi, et kui osadel oli Google kontosse juba sisse logitud, siis näitasin Koolielust videojuhendit, kuidas kasutada ühte teist keskkonda ja samal ajal sain mahajääjaid aidata.

3. Taristu analüüs
Sel nädalal lubasin positatada üles ülesanded, mida gümnaasium lahendama peaks. Alustuseks oli vaja ära täita ankeet https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFV5UWxTM3B1aG5XTmo4bG4tZ1gwOXc6MQ. Seejärel oli iga ülesande lahendamiseks 10 min. Tasemetest toimus Moodle keskkonnas.

MS Word
1. Avage dokument direktor.com.
2. Salvestage dokument oma dokumentidesse nimega hviikholm.doc.
3. Määrake lehekülje veeristeks vasakult 4 cm ja ülevalt, alt ja paremalt 3 cm.
4. Muutke kogu teksti font Times New Romaniks, suurusega 14 pt.
5. Määrake reavaheks 1,5 ja lõiguvaheks 6.
6. Joondage kaks esimest rida keskele ja muutke rasvaseks.
7. Rakendage ülejäänud tekstile rööpjoondus.
8. Moodustage teksti lõpus olevatest tunnustustest täpploend.
9. Lisage päisesse tekst Koostas: Helda Venderström (Times New Roman, 10 pt, sinine värvus).
10. Nummerdage leheküljed (numbrid all, keskel).
11. Salvestage dokument.

MS PowerPoint
1. Avage programm MS PowerPoint.
2. Salvestage esitlus nimega gag.ppt oma dokumentidesse.
3. Esimesele slaidile kirjutage Gustav Adolfi Gümnaasium, oma nimi ja käesolev aasta.
4. Lisage slaid loeteluga. Pealkirjaks Õppsuunad gümnaasiumis.
5. Otsige kooli kodulehelt üles gümnaasiumi õppesuunad ning kopeerige esitlusse. Kasutage täpploendit.
6. Lisage tühi slaid.
7. Otsige Internetist Gustav Adolfi Gümnaasiumi pilt ning lisage see tühjale slaidile.
8. Pildi alla kopeerige aadress, kust pildi leidsite. Lingi suurus 9 pt.
9. Lisage pealkirjaslaid ja kirjutage sinna Tänan!
10. Tõstke GAG pildiga slaid teiseks.
11. Muutke esimese slaidi taustavärv roheliseks.
12. Salvestage dokument.

MS Excel
1. Avage dokument vilistalsed.xls.
2. Salvestage fail oma dokumentidesse.
3. Sorteerige aastad kasvavas järjekorras.
4. Kirjutage lahtrisse 14A kokku ja lahtrisse 15A keskmine.
5. Arvutage lahtrisse 14B vilistlaste arv.
6. Arvutage lahtrisse 15B vilistlaste aritmeetiline keskmine.
7. Vormindage saadud keskmine kahe komakohani.
8. Lisage tulpdiagramm, mis näitab vilistlaste arvu aastate lõikes.
9. Tulpdiagrammi pealkirjaks pange Gustav Adolfi Gümnaasiumi vilistlased.
10. Kustutage ära legend
11. Lisage andmesildid.
12. Salvestage dokument

E-kiri
1. Saatke aadressile ingrid.maadvere@gag.ee e-kiri. Koopia kirjast saatke aadressil riina.timmermann@gag.ee
2. Kirja sisus kirjeldage oma arvutioskusi kuni 10 lausega.
3. Lisage kirjale arvutist üks pilt.

4 comments:

 1. Tere Ingrid,

  Kas ma saan õigesti aru, et nende ülesandeid sooritasid õpilased? Minu meelest väga head ülesanded. Selliseid asju peaks gümnaasiumiõpilased oskama teha, et nad ülikoolis hätta ei jääks.

  Videokursuse loomise protsessi on väga huvitav jälgida, tundub kasulik tulevat.

  Ja nipp, mida kasutasid erineva tasemega õpetajate puhul on midagi, mida peaksin endale ka meelde jätma, olen isegi sellega hädas olnud vahel.

  Edu sulle, oled väga heas hoos,

  Kairit

  ReplyDelete
 2. Kuidas olid testi tulemused? Sain aru, et oled seda testi teinud ka eelmine aasta? Kas on mingeid muutusi võrreldes eelmise aastaga? Oleks muidugi huvitav teha see test 10. klassi alguses ja siis 12. klassi keskel, et näha, kas areng on toimunud.

  Sisekoolituste jaoks, kas oled planeerinud, mis teemasid käsitled või on need tekkinud lihtsalt hetkevajadusest. Minul praegu toimib küll see vajalkkiuse moment- küsitakse ja siis teeme koolituse.

  ReplyDelete
 3. Olen nõus Meeriga, et huvitav oleks teada, kas on muutusi toimunud aasta võrreldes.

  Kairit

  ReplyDelete
 4. Test oli mõeldud gümnaasiumiõpilastele. Eelmisel aastal me seda teinud ei ole, kuid kindalsti oleks huvitav muutusi jälgida.

  ReplyDelete