Saturday, September 17, 2011

Haridustehnoloogia magistriõppe praktika eesmärgid

Plaanis on luua Koolielu portaali e-kursus "Videod Koolielus" koostöös Siret Lahemaaga. Kursus algab 7. novembril ja kestab 7 nädalat.
2. Nõustamine
Kursust "Videod Koolielus" on vaja õpetajaid nõustada. Samuti toimub igapäevane nõustamine Gustav Adolfi Gümnaasiumis. Kajastan olulisemaid nõustamisküsimusi oma blogis.
3. Taristu analüüs
Lisaks taristuanalüüsile on plaanis analüüsida gümnasistide IKT kasutamist oskust viies läbi tasemetestid.

Praktika juhendajaks palusin Meeri Silla Lilleküla Gümnaasiumist, kelle toimetamisi olen ikka imetlusega jälginud.