Monday, December 12, 2011

10. nädal

Praktika on läbi saamas ja aeg on teha kokkuvõtteid.

1. Õppedisaini loomine
Videokursus jääb veel käima, sest praegu on vahenädal ning õpetajad loovad ise õppefilme ja lasevad õpilastel katsetada. Mõned asjad on juba valmis ka ning selle põhjal võib öelda, et asi on õnnestunud. Suuri muudatusi pärast pilootkursust vaja teha ei ole. Alguses kummitas üks küsimus, et äkki oleme võtnud kursusele liiga palju erinevaid keskkondi ja teemasid. Praegu võib öelda, et tegime õigesti ning tänu sellele said õpetajad olla paindlikud. Näiteks kui õpetajal ei õnnestunud video töötlemine Movie Makeriga, sai ta kasutada mõnda veebipõhist keskkonda. Hea tunne on, sest ühe e-kursuse loomine on väga suur töö. Loodetavasti saavad paljud õpetajas sellest kursuset kasu.

2. Nõustamine
Nõustamine on minu igapäevane tegevus ning oma praktikablogis kirjeldasin erinevad nõustamise viise. Kokku sain neid 8. Tegelikult võiks öelda, et nõustamine ongi haridustehnoloogi eluviis.

3. Taristu anlüüs
IKT tasemetestiga olid mul alguses suured plaanid, kuid praeguseks ei ole ma jõudnud kõiki töid üle kontrollida. Osales umbes 250 õpilast ning kõige selle ülevaatamine lükkub 3. veerandisse. Siiski tahtsin teha mõned kokkuvõtted e-kirjade põhjal. Alustasin innukalt SPSSiga andmete analüüsimist, kuid pärast 2 tundi edutut katsetamist, andsin alla ja valisin tuttava MS Exceli. Mõtlemapanev koht: andmeanalüüsi on ju palju õpitud, aga lihtsamaid asju ma teha ei oska.
Nüüd aga tulemustest, ehk leiame vastuse praktika alguses püstitatud küsimustele.

Kas 12. klassidel on parem tulemus kui 10. klassidel? 10. klasside aritmeetiline keskmine oli 7,24 ja 12. klasside keskmine 7,48. Erinevus on suhteliselt väike.

Kes saavad paremini hakkama, poisid või tüdrukud? Poiste keskmine oli 7,42 ja tüdrukute oma 7,42. Erinevust poiste ja tüdrukute vahel ei olnud.

Kas paralleelide vahel on erinevused? Arvasin, et paremad tulemused on b ja d klassidel, kuna nemad käivad korra nädalas arvutiklassis. Üllatuslikult said väga head tulemused ka a klassid. Kõige nõrgemad on c klassid, mis on rootsi keele klassid ning nende õpilaste üldine tase on ka veidi nõrgem kui teistel.

Kuidas mõjutab tulemust see, et varem on või ei ole olnud arvutiõpetuse tunde?
Ankeedis oli küsimus, kus küsin, kas teil on varem tunniplaanis olnud arvutiõpetust. Nende keskmine, kes vastasid jah oli 7,42 ja nende oma, kes vastasid ei, 7,4. Järelikult erinevust ei olnud.
Vaatlesin ka seda, kui palju on 12. klass eelnevalt arvutiklassis käinud ainetundide raames. Kõige vähem on käinud 12.a, kuid nende e-kirja tulemused olid väga head. Vähe on käinud ka 12.c, kelle tulemused olidki kõige nõrgemad.


Kindlasti teen kevadel tasemetestist oma ajaveebi kokkuvõtte. Huvitav, kas tulemused on ka MS Wordi, Exceli ja PowerPointi puhul samasugused.

Friday, December 2, 2011

9. nädal

1. Õppedisaini loomine
4. ja 5. nädala ülesanded panime üles samal ajal, sest nüüd on õpetajatel ülesandeks luua üks õppefilm ise ja anda õpilastele ka üks ülesanne videot tea. Selleks kõigeks on 3 nädalat aeg ja praeguseks pole keegi veel kõigi ülesannetega valmis jõudnud. 6 storyboardi on üles pandud, üks õppefilm on valmis ja üks juhend õpilastele.

2. Nõustamine: õpilaste nõustamine
Tihti tuleb koolis ette, et õpetajad saadavad õpilased minult nõu saama, kui asi puudutab IKTd. Panin kirja selle nädala küsimused. Miks ma ei saa MovieMakeri projektifaili koolis avada, kodus kõik töötab? Kuidas võtta videolt heli ära? Kust leida tasuta muusikat? Kuidas töötab kooli videokaamera? Kuidas Audacitys erinevaid helisid ühendada? Kuhu on vaja mp3 fail üles laadida? Miks ma ei saa oma telefoniga lindistatud helifaile Audacityga avada? Miks MovieMaker ei luba salvestada filmi My Documentidesse? Kuhu on kadunud minu failid? Mis on õpetaja meiliaadress?

3. Taristu analüüs
Minu soov sel veerandil IKT testide sisestamisega lõpule jõuda on ainult ilus unistus. Olen jõudnud lõpule kirjadega ja praegu kontrollin MS Wordi töid.
Tegin kirjade põhjal ühe vahekokkuvõtte arvutades ära ainult keskmise. 12.c viletsat tulemust võib vast põhjendada sellega, et väga vähesed jõudsid mulle kirja saata. See klass on käinud arvutiklassis väga vähe.