Monday, December 12, 2011

10. nädal

Praktika on läbi saamas ja aeg on teha kokkuvõtteid.

1. Õppedisaini loomine
Videokursus jääb veel käima, sest praegu on vahenädal ning õpetajad loovad ise õppefilme ja lasevad õpilastel katsetada. Mõned asjad on juba valmis ka ning selle põhjal võib öelda, et asi on õnnestunud. Suuri muudatusi pärast pilootkursust vaja teha ei ole. Alguses kummitas üks küsimus, et äkki oleme võtnud kursusele liiga palju erinevaid keskkondi ja teemasid. Praegu võib öelda, et tegime õigesti ning tänu sellele said õpetajad olla paindlikud. Näiteks kui õpetajal ei õnnestunud video töötlemine Movie Makeriga, sai ta kasutada mõnda veebipõhist keskkonda. Hea tunne on, sest ühe e-kursuse loomine on väga suur töö. Loodetavasti saavad paljud õpetajas sellest kursuset kasu.

2. Nõustamine
Nõustamine on minu igapäevane tegevus ning oma praktikablogis kirjeldasin erinevad nõustamise viise. Kokku sain neid 8. Tegelikult võiks öelda, et nõustamine ongi haridustehnoloogi eluviis.

3. Taristu anlüüs
IKT tasemetestiga olid mul alguses suured plaanid, kuid praeguseks ei ole ma jõudnud kõiki töid üle kontrollida. Osales umbes 250 õpilast ning kõige selle ülevaatamine lükkub 3. veerandisse. Siiski tahtsin teha mõned kokkuvõtted e-kirjade põhjal. Alustasin innukalt SPSSiga andmete analüüsimist, kuid pärast 2 tundi edutut katsetamist, andsin alla ja valisin tuttava MS Exceli. Mõtlemapanev koht: andmeanalüüsi on ju palju õpitud, aga lihtsamaid asju ma teha ei oska.
Nüüd aga tulemustest, ehk leiame vastuse praktika alguses püstitatud küsimustele.

Kas 12. klassidel on parem tulemus kui 10. klassidel? 10. klasside aritmeetiline keskmine oli 7,24 ja 12. klasside keskmine 7,48. Erinevus on suhteliselt väike.

Kes saavad paremini hakkama, poisid või tüdrukud? Poiste keskmine oli 7,42 ja tüdrukute oma 7,42. Erinevust poiste ja tüdrukute vahel ei olnud.

Kas paralleelide vahel on erinevused? Arvasin, et paremad tulemused on b ja d klassidel, kuna nemad käivad korra nädalas arvutiklassis. Üllatuslikult said väga head tulemused ka a klassid. Kõige nõrgemad on c klassid, mis on rootsi keele klassid ning nende õpilaste üldine tase on ka veidi nõrgem kui teistel.

Kuidas mõjutab tulemust see, et varem on või ei ole olnud arvutiõpetuse tunde?
Ankeedis oli küsimus, kus küsin, kas teil on varem tunniplaanis olnud arvutiõpetust. Nende keskmine, kes vastasid jah oli 7,42 ja nende oma, kes vastasid ei, 7,4. Järelikult erinevust ei olnud.
Vaatlesin ka seda, kui palju on 12. klass eelnevalt arvutiklassis käinud ainetundide raames. Kõige vähem on käinud 12.a, kuid nende e-kirja tulemused olid väga head. Vähe on käinud ka 12.c, kelle tulemused olidki kõige nõrgemad.


Kindlasti teen kevadel tasemetestist oma ajaveebi kokkuvõtte. Huvitav, kas tulemused on ka MS Wordi, Exceli ja PowerPointi puhul samasugused.

Friday, December 2, 2011

9. nädal

1. Õppedisaini loomine
4. ja 5. nädala ülesanded panime üles samal ajal, sest nüüd on õpetajatel ülesandeks luua üks õppefilm ise ja anda õpilastele ka üks ülesanne videot tea. Selleks kõigeks on 3 nädalat aeg ja praeguseks pole keegi veel kõigi ülesannetega valmis jõudnud. 6 storyboardi on üles pandud, üks õppefilm on valmis ja üks juhend õpilastele.

2. Nõustamine: õpilaste nõustamine
Tihti tuleb koolis ette, et õpetajad saadavad õpilased minult nõu saama, kui asi puudutab IKTd. Panin kirja selle nädala küsimused. Miks ma ei saa MovieMakeri projektifaili koolis avada, kodus kõik töötab? Kuidas võtta videolt heli ära? Kust leida tasuta muusikat? Kuidas töötab kooli videokaamera? Kuidas Audacitys erinevaid helisid ühendada? Kuhu on vaja mp3 fail üles laadida? Miks ma ei saa oma telefoniga lindistatud helifaile Audacityga avada? Miks MovieMaker ei luba salvestada filmi My Documentidesse? Kuhu on kadunud minu failid? Mis on õpetaja meiliaadress?

3. Taristu analüüs
Minu soov sel veerandil IKT testide sisestamisega lõpule jõuda on ainult ilus unistus. Olen jõudnud lõpule kirjadega ja praegu kontrollin MS Wordi töid.
Tegin kirjade põhjal ühe vahekokkuvõtte arvutades ära ainult keskmise. 12.c viletsat tulemust võib vast põhjendada sellega, et väga vähesed jõudsid mulle kirja saata. See klass on käinud arvutiklassis väga vähe.

Sunday, November 27, 2011

8. nädal

1. Õppedisaini loomine
3. nädalal rääkisime filmimise reeglitest, autoriõigustest ja videotöötlusest veebis.
Mis oli kõige kasulikum?
Kasulikuks peeti kõiki teemasid. Autoriõigustele oli seekord lisatud test ja see osutus parajaks pähkliks. Samas arvasid õpetajad, et vast sai asi nüüd selgemaks.
Mis võiks välja jääda?
Enamus arvas, et välja ei peaks midagi jätkma. Üks kursuslane arvas, et välja võiks jääda autoriõigusi puudutav tekst. Ühel teisel kursusel arvas üks kursuslane, et tema tahaks just teksti lugeda. Kõigile meeldida on võimatu. Seetõttu tulebki pakkuda asju erinevas formaadis:)
Näide: See CC ajab küll vihale, aga hädavajalikuna pidevalt korrates võib olla jääb isegi kunagi meelde:)
Samuti arvati, et äkki võiks vähendada pakutud veebipõhiste videotöötluskeskkondade arvu (praegu 3). Samas oli ülesandes öeldud, et katsetage ÜHTE. Millegipärast kipuvad õpetajad ikka kõiki katsetama. Samas peab ja alati olema alternatiive, kui mõni ei tööta ja lisamaterjale edasijõudnutele.
Mida muudaksin?
Enamus ei taha midagi muuta. Tuli ettepanek teha koht, kus kursuslased saaksid omavahel nippe vahetada. Lõin selle tarvis foorumi.
Kui palju kulus aega?
Aega kulus 1,5-5 tundi.

2. Nõustamine: organisatsiooniväline nõustamine
On selline ütlemine "Seisus kohustab". Kui midagi hästi ja südamega teha, siis ühel hetkel tahavad päris paljud kuulda, mida tehakse. Oma kogemuse jagamine välja on ka tegelikult nõustamine, kuigi see ei puuduta oma kooli õpetajaid. Sellel nädalal tutvustasin GAGi õpetajate tegemisi https://docs.google.com/present/view?id=dnzhmp8_996dq7pjc7r Soome Educational Board'i http://www.oph.fi/english 13 ametnikule. Välismaalastele esinemine on alati raske, sest ei tea ju, mida nad kuulda tahaks, mis on neile uus, mis on huvitav. Tundub, et seekord ettekanne täitis oma ülesannet ning nemad olid "impressed". Minu jaoks oli üllatav see, et neil ei ole sellist ametit nagu haridustehnoloog.

3. Taristu analüüs
Jätkub andmete sisestamine. Vajan sekretäri:)

Sunday, November 20, 2011

7. nädal

1. Õppedisaini loomine
Kursus "Video Koolielus" on oma hoo sisse käinud ja tegemist on nii koolitajatel kui ka koolitatavatel. Koolitajatena vaatame juba järgmisesse nädalasse ja sel nädalal kirjutasin ma ümber oma sisseloetud esitlused autoriõigustest http://www.scribd.com/doc/73199988/Autorioigused-ja-Creative-Commons-litsentsid. Otsustasime seekord teha ka autoriõiguste kohta testi ja testi puhul on kirjalikust materjalist parem vastused otsida. Võite testi katsetada https://challenge.zoho.com/welcomeToTest.do?aId=39185000000018091&subDomain=koolieluekursus
Rääkides aga teisest nädalast. Minu mure oli, et tekib probleem failide konverteerimisega, sest Movie Maker on selle koha pealt pirtsakas. Nii juhtuski, aga enne kui meie aitama jõudsime, olid kursuslased juba ise lahendusi soovitanud. Millist tagasisidet aga anti?
1. Mis oli kõige kasulikum?
Kasulikuks peeti võtteplaane ja toimetamist Movie Makeriga.
2. Mis võiks koolitusest välja jääda?
Välja jätta ei taha keegi midagi. Samas tunnistatakse, et tööd on päris palju, kuid filmindus ongi ajamahukas tegevus.
3. Mida ma koolituses muudaksin?
Muuta ei taha keegi midagi. Saime kiita, et vihjame juba ette, mis tööd ootamas on. Siis saavad inimesed oma aega paremini planeerida.
4. Kui palju aega kulus ülesannete lahendamiseks?
Aega kulus väga erinevalt 1,5-4 tundi.

2. Nõustamine: näidistunnid/materjalid
Nõustada võib ka andes näidistunde või valmistades ette materjale. Kui 5 aastat tagasi GAGi tööle tulin, siis andsin algklassiõpetajatele võimaluse, et annan nende eest arvutiklassis tunni. Nemad võisid pealt vaadata ja mõelda, kuidas edasi minna. Tänaseni tuleb ette, et keerulisemaid asju selgitan õpilastele mina. Sel nädalal aitasin muusikaõpetajaid valmistades ise ette ühe tunni. Läbiv teema on GAGi ajalugu. Muuseumi juhataja käis minu juures nõustamisel ning tema käest sain ühe vana laulu. Sellest sündiski tunnimaterjal http://eheluba.havike.eenet.ee/gagmuusika/?p=73.

3. Taristu analüüs
Üritan iga päev leida mõne tunni, et andmeid sisestada. Ankeetide tulemused on sisestatud ning jõudsin ka 10. klasside kirjad ära hinnata. Silma hakkas see, et kirju ei osata lõpetada. Ei mingit "tervitades" või nime kirja all.

Monday, November 14, 2011

6. nädal

1. Õppedisaini loomine
Esimene videokoolituse nädal on nüüd läbi. Mida kursuslased arvasid? Iga nädala lõpus palume vastata 4 küsimusele:
1. Mis oli kõige kasulikum?
Kasulikuks peeti videopleierite loomist. Tundub, et see on õpetajatele tõsiselt vajalik oskus, et oma tööd paremini korraldada.
Näide: Uh... Kogu värk! Mul polnud aimugi, mida sõna 'videopleier' tähendab. Nüüd tean. Ja tean ka seda, et just seda mul vaja oligi. Muidu vitsutasin oma kodulehele videoid ikka ühekaupa, hirmus tüütu oli.
2. Mis võiks koolitusest välja jääda?
Peaaegu kõik arvasid, et midagi ei peaks välja jätma. Üks vastaja leidis, et välja peaks jätma kõik selle, mis oli raske.
3. Mida ma koolituses muudaksin?
Muuta ei tahetud ka midagi. Ainult üks vastaja arvas, et oleks vaja asju lihtsustada, sest kõike on ju vaja iseseisvalt uurida.
4. Kui palju aega kulus ülesannete lahendamiseks?
Aega kulus väga erinevalt 1,5-10 tundi.

2. Nõustamine: järjepidev nõustamine
Tegelikult tuleb osadel asjadel pidevalt silma peal hoida ja järjepidevalt asjaga tegeleda. Üheks selle aasta väljakutseks on mulle 4. ja 5. klassi muusikatundide toomine arvutiklassi. Selle tarvis sai loodud ajaveeb http://eheluba.havike.eenet.ee/gagmuusika/ ning kaks õpetajat vajavad pidevat tuge. Kuna eeskuju pole eriti kusagilt võtta, siis peab kõik ise avastama ja katsetama. Üritan neid pidevalt aidata tunnis, ajaveebi pidamisel ning otsida uusi keskkondi ja võimalusi.

3. Taristu analüüs
Alustasin andmete sisestamist MS Excel'i tabelisse. Jõudsin üle vaadata pooled ankeedid. Tundub, et järgnevad nädalad lähevadki parandamise ja siestamise tähe all:)

Thursday, November 3, 2011

5. nädal

1. Õppedisaini loomine
Sai valmis video koolituse jaoks.

2. Nõustamine: individuaalkonsultatsioon Individuaalkonsultatsioon meeldib õpetajatele tavaliselt kõige rohkem, sest siis tegelen ma ainult temaga ja lähtun tema tempost ja võimetest. Samas on see üks aeganõudvamaid asju ja võib juhtuda, et üks tööpäev koosnebki ainult individuaalkonsultatsioonidest. Et asi üle pea ei kasvaks, tasub kindlasti leppida õpetajatega kokku konsultatsiooniaeg. Kui õpetaja tuleb nõu küsima minu jaoks kiirel hetkel, siis ütlen ausalt, et praegu ma aidata ei saa, aga ma olen valmis leppima kokku talle ja mulle sobivat aega. Individuaalkonsultatsioonil on ka suured plussid. Nimelt tuleb õpetaja ise kohale ja tahab asju selgeks saada. Mõned näited individuaalkonsultatsioonidest.
  • Eile tuli minu juurde algklassiõpetaja, kes tahtis saada ideid arvutiklassis tundide andmiseks. Arutasime läbi, mida ta tegi eelmisel veerandil ja seejärel näitasin ja pakkusin talle lahendusi selleks veerandiks lähtudes tema õppekavast. Näiteks õpivad nad loodusõpetuses kaarti ja selle jaoks on sobiv http://www.scribblemaps.com/. Otsustasime õppida ka natuke põhjalikumalt MS Wordi ning luua üks jutukogu. Et harjutada kiiremat trükkimist, sobib programm http://www.bbc.co.uk/schools/typing/.
  • Täna valmistasime muusikaõpetajaga koostöös ette homse näidistunni muusikaõpetajatele http://eheluba.havike.eenet.ee/gagmuusika/?p=67. Programmid on juba varem selgeks õpitud. Seekord keskendusime wordpressile. Kuidas teha linke ja määrata kategooriaid.

3. Taristu analüüs
Sel nädalal kohandasin hindamismudeli hindamiseks sobivaks ja uurisin, kuidas MS Excel'ist andmeid SPSS'i saada. Hindamismudeli puhul saab iga ülesandebloki eest 10 punkti. Päris rahul ma sellega ei ole, sest näites MS Word'i ülesanne oli natuke mahukam ja mõne puntki kättesaamiseks tuleb kahte asja teha (näiteks: font Times New Roman, suurus 14 pt). Samas on võrdlemise jaoks hea, kui iga ülesanne annab ühepalju punkte. Mõtlesin ka läbi küsimused, millele analüüs peaks vastama:
  • Kas 12. klassidel on parem tulemus kui 10. klassidel?
  • Kes saavad paremini hakkama, poisid või tüdrukud?
  • Milline ülesanne oli kõige raskem/kergem?
  • Kas paralleelide vahel on erinevused?
  • Kuidas mõjutab tulemust see, et varem on või ei ole olnud arvutiõptuse tunde?
  • ...

Thursday, October 27, 2011

4. nädal (koolivaheaeg)

Koolivaheaeg, see sõna ütleb kõik. Tavapärane tegevus on katkenud ja tegemised on mujal. Seetõttu jätan ka oma tavapärase nädalase postituse tegemata ja teen nimekirja ettekannetest, mida on tulnud sel vaheajal teha:
1. "Haridustehnoloog soovitab" (Tartu, eTwinningu seminar, 24.10) http://sopruskoolid.blogspot.com/2011/10/haridustehnoloog-soovitab.html
2. "Õuesõppe projekt 1" (Tartu, iTEC seminari, 25.10) https://docs.google.com/present/view?id=dnzhmp8_933ddxpk5n9
3. "Kuidas olla loov ja viia läbi arvutiõpetust läbi siis, kui vastavaid tunde tunniplaanis ei ole?" (Viljandi, Tiigrihüppe SA ideelaat, 26.10) https://docs.google.com/present/view?id=dnzhmp8_939d3hwp8gv
4. "iTEC" (Viljandi, Tiigrihüppe SA ideelaat, 26.10) https://docs.google.com/present/view?id=dnzhmp8_970gr8kz6d7
5. "Haridustehnoloogidest" (Tallinn, e-õppe konverents "Kooli uus õppetava", 28.10) https://docs.google.com/present/view?id=dnzhmp8_985fs8c7fg9