Monday, December 12, 2011

10. nädal

Praktika on läbi saamas ja aeg on teha kokkuvõtteid.

1. Õppedisaini loomine
Videokursus jääb veel käima, sest praegu on vahenädal ning õpetajad loovad ise õppefilme ja lasevad õpilastel katsetada. Mõned asjad on juba valmis ka ning selle põhjal võib öelda, et asi on õnnestunud. Suuri muudatusi pärast pilootkursust vaja teha ei ole. Alguses kummitas üks küsimus, et äkki oleme võtnud kursusele liiga palju erinevaid keskkondi ja teemasid. Praegu võib öelda, et tegime õigesti ning tänu sellele said õpetajad olla paindlikud. Näiteks kui õpetajal ei õnnestunud video töötlemine Movie Makeriga, sai ta kasutada mõnda veebipõhist keskkonda. Hea tunne on, sest ühe e-kursuse loomine on väga suur töö. Loodetavasti saavad paljud õpetajas sellest kursuset kasu.

2. Nõustamine
Nõustamine on minu igapäevane tegevus ning oma praktikablogis kirjeldasin erinevad nõustamise viise. Kokku sain neid 8. Tegelikult võiks öelda, et nõustamine ongi haridustehnoloogi eluviis.

3. Taristu anlüüs
IKT tasemetestiga olid mul alguses suured plaanid, kuid praeguseks ei ole ma jõudnud kõiki töid üle kontrollida. Osales umbes 250 õpilast ning kõige selle ülevaatamine lükkub 3. veerandisse. Siiski tahtsin teha mõned kokkuvõtted e-kirjade põhjal. Alustasin innukalt SPSSiga andmete analüüsimist, kuid pärast 2 tundi edutut katsetamist, andsin alla ja valisin tuttava MS Exceli. Mõtlemapanev koht: andmeanalüüsi on ju palju õpitud, aga lihtsamaid asju ma teha ei oska.
Nüüd aga tulemustest, ehk leiame vastuse praktika alguses püstitatud küsimustele.

Kas 12. klassidel on parem tulemus kui 10. klassidel? 10. klasside aritmeetiline keskmine oli 7,24 ja 12. klasside keskmine 7,48. Erinevus on suhteliselt väike.

Kes saavad paremini hakkama, poisid või tüdrukud? Poiste keskmine oli 7,42 ja tüdrukute oma 7,42. Erinevust poiste ja tüdrukute vahel ei olnud.

Kas paralleelide vahel on erinevused? Arvasin, et paremad tulemused on b ja d klassidel, kuna nemad käivad korra nädalas arvutiklassis. Üllatuslikult said väga head tulemused ka a klassid. Kõige nõrgemad on c klassid, mis on rootsi keele klassid ning nende õpilaste üldine tase on ka veidi nõrgem kui teistel.

Kuidas mõjutab tulemust see, et varem on või ei ole olnud arvutiõpetuse tunde?
Ankeedis oli küsimus, kus küsin, kas teil on varem tunniplaanis olnud arvutiõpetust. Nende keskmine, kes vastasid jah oli 7,42 ja nende oma, kes vastasid ei, 7,4. Järelikult erinevust ei olnud.
Vaatlesin ka seda, kui palju on 12. klass eelnevalt arvutiklassis käinud ainetundide raames. Kõige vähem on käinud 12.a, kuid nende e-kirja tulemused olid väga head. Vähe on käinud ka 12.c, kelle tulemused olidki kõige nõrgemad.


Kindlasti teen kevadel tasemetestist oma ajaveebi kokkuvõtte. Huvitav, kas tulemused on ka MS Wordi, Exceli ja PowerPointi puhul samasugused.

5 comments:

 1. Praktika kokkuvõteks. Huvitav oli jälgida kogenud haridustehnoloogi igapäevatööd. Põnevusega ootasin tasemetööde kokkuvõtteid ja minu jaoks olid need ootamatud. Ootasin, et on olemas mingidki erinevused õpilaste vahel, kes on käinud arvutitundides ja kes mitte. Paistab, et e-kirja kirjutamisega saadakse hästi hakkama. Vaikselt loodan, et Ingrid postitab siia kunagi ka ülejäänud analüüsi :)

  Olen Ingridiga nõud, et haridustehnoloogi kõige tähtsam töö on õpetajate ja õpilaste nõustamine. Oma praktika käigus kirjeldas Ingrid hästi kõiki nõustamise tasemeid ja probleeme, mis siin võivad esile kerkida.

  Vaatlejana tundub, et ka videotöötluse pilootkursus on olnud edukas. Ja tegelikult mitte ainult vaatlejana. Minu tuttavad õpetajad, kes koolitusel osalevad kiitsid seda. Koolituse ülesehitusest meeldib mulle just see vaba vahenädal, mis aitab ajas jänni jäänud ilusti raja peale tagasi. Ühel päeval, kui aega laiemalt käes sooviksin isegi seda kursust läbida.

  Ingrid sai väga hästi hakkama kõikide praktikaülesannetega. Usun, et GAGi õpetajatel on suurt tuge tema tööst. Tänud, Ingrid, et lubasid enda igapäevatööd jälgida.

  ReplyDelete
 2. Kuna tegime pidevalt koostööd, siis olen Sinu tegemistega kõige paremini kursis.

  Kindel on see, et tead, mida tahad ja teed seda professionaalselt, kiirelt ja hästi. Mulle meeldib Sinu konkreetsus: kuna ise olen alles asjaarmastaja, siis pean pikalt ja paljusõnaliselt enda jaoks asju kirja panema, et ise ka asjadest aru saada. Sinul on kõik täpselt paigas ja arusaadav. Jääb vaid imestada, kuidas Sa nii palju jõuad.
  Videokursus on huvitav ja tean, et selle ettevalmistamine oli väga suur töö. Ühe kursuse sünni juures oli mul au olla. Loodan, et kursusel läheb hästi ja ilmselt osalen sellel minagi, sest soov selles vallas areneda on olemas.
  IKT testi puhul sain aru, et oled enda jaoks asjad täpselt paika pannud, aga suure hulga andmete analüüs võttis oodatust rohkem aega. Ka tekkisid probleemid analüüsiks kasutatava programmiga. Kuna me tegime testid nö käsikäes, siis loomine ja läbiviimine kulgesid kenasti, aga analüüsil põrkasime samadele probleemidele. Lähiajal püüame siiski analüüsiga hakkama saada ja tulemused kokku panna ning neid esitleda.

  Nõustamine on Sinu igapäevatöö ja olles ise üks neist, keda Sa oled päris palju nõustama pidanud, siis tean, et seda valdad Sa suurepäraselt. Tean ka, et GAGis on pea iga hetk keegi Sinu juures nõu küsimas ja seda ta ka saab.
  Üldiselt on raske kommenteerida kellegi tööd, keda Sa austad ja oma eeskujuks pead. Eriti, kui see keegi on "süüdi" selles, et mina siin olen, kus ma praegu olen.

  ReplyDelete
 3. Mulle väga meeldib su tasemetestide osa. Seda oleks huvitav ka oma koolis katsetada ja hiljem analüüsida. Teha vastavalt tulemustele järeldused ja muudatused.

  ReplyDelete
 4. Kairit palus mul anda omapoolse hinnangu Ingridi praktika aruandele ja mul on hea meel, et ta seda tegi - ma õppisin palju uut sellest kogemusest. Kuigi Ingrid on üks kogenumaid haridustehnolooge Eesti koolides, ei võtnud ta praktikat ja selle dokumenteerimist kergekäeliselt. Tulemuseks on praktika aruanne, mida tahaks edaspidi kasutada õppematerjalina järgmisetel kursustel. Eriliselt sümpatiseeris mulle see teine alateema: erinevate nõustamisviiside katsetamine ja oma kogemuse reflekteerimine selles valdkonnas. Siit tuleb selgesti välja, kui mitmekesine ja -kihiline on haridustehnoloogi kõige olulisem töölõik (sest seda minu hinnangul nõustamine on). Kui ise ei oska (nt matemaatikatarkvara), siis kutsu kolleeg appi: nagu innovatsiooniõpikust võetud juhtum.
  Taristu analüüsi pealkirja all pakkus Ingrid küll enamjaolt midagi muud, aga ka õpilaste IKT pädevuste testimine on huvitav teema (selle analüüsi pool jäi küll pisut "õhukeseks").
  Videokursus tundus kirjelduse järgi küll väga edukas olema, ju siis oli ka toimiv õppedisain. Ka siin jäi analüüs pisut pinnapealseks ja kaootiliseks (need neli küsimust katavad väga väikese lõigu kursuse hindamisest), aga patt on nuriseda kui tervikuna on Ingrid palju rohkem panustanud praktikasse ja selle dokumenteerimisse kui temalt oodati.

  ReplyDelete
 5. Lisan oma tänase tagasiside seminaril ka siia sulle. Sinu praktika oli koordineerimise koha pealt lihtne. Kahtlemata on sul väga head pädevused haridustehnoloogina töötamiseks ja sa oleks võinud valida tee, et praktika on sulle vaid formaalsus. Tegelikult aga pakkusid lugemiseks nauditavaid ja asjalikke postitusi, mis olid kahtlemata abiks kaasõpilastele ja huvipakkuvad ka mulle, kel sellest tööst aimu pole suurt. Teie õpilaste IKT-pädevuste kaardistamine oli huvitav projekt, mille tulemusi soovitan kindlasti levitada e-õppearenduskeskuse üritustel ja mis näitavad teid tõeliste uurivate õpetajatena.

  ReplyDelete