Thursday, October 27, 2011

4. nädal (koolivaheaeg)

Koolivaheaeg, see sõna ütleb kõik. Tavapärane tegevus on katkenud ja tegemised on mujal. Seetõttu jätan ka oma tavapärase nädalase postituse tegemata ja teen nimekirja ettekannetest, mida on tulnud sel vaheajal teha:
1. "Haridustehnoloog soovitab" (Tartu, eTwinningu seminar, 24.10) http://sopruskoolid.blogspot.com/2011/10/haridustehnoloog-soovitab.html
2. "Õuesõppe projekt 1" (Tartu, iTEC seminari, 25.10) https://docs.google.com/present/view?id=dnzhmp8_933ddxpk5n9
3. "Kuidas olla loov ja viia läbi arvutiõpetust läbi siis, kui vastavaid tunde tunniplaanis ei ole?" (Viljandi, Tiigrihüppe SA ideelaat, 26.10) https://docs.google.com/present/view?id=dnzhmp8_939d3hwp8gv
4. "iTEC" (Viljandi, Tiigrihüppe SA ideelaat, 26.10) https://docs.google.com/present/view?id=dnzhmp8_970gr8kz6d7
5. "Haridustehnoloogidest" (Tallinn, e-õppe konverents "Kooli uus õppetava", 28.10) https://docs.google.com/present/view?id=dnzhmp8_985fs8c7fg9

Thursday, October 20, 2011

3. nädal

1. Õppedisaini loomine
Saime lõpuks Siretiga maha istuda ja kava lõplikult üle vaadata ning vaielda. Jagasime ära ka selle, kes mida tegema peab. Panen selle kava ka siia üles, et olek näha, kuidas meie areng toimub.

1. nädal
* videokeskkonnad veebis (ülevaade - youtube, vimeo, toru, koolielu multimeediaserver) Siret
Ülesanne - vaatavad esitluse, valivad ühe kollektsioneerimise keskkonna ja loovad oma kollektsiooni (kumbki 2 keskkonda, juhend) Loob vähemalt 5 videost kollektsiooni, videod eri keskkondadest
* video loomiseks vajalik riistvara - Ingrid
Ülesanne - kirjeldab oma olemasolevat riistvara - statiiv, aparaat,
* videode formaadid - esitlus Ingrid
2. nädal
* Planeerimine
o plaanid, Siret - test ka
o valgus
* stsenaarium, storyboard (keskkonnad - Allalaaditav, leian ühe)
* Movimaker tutvustus - 1min stseen (meeleoluklipp) ilma lõikamata, üles laadida . Tiitelslaid ja lõpuslaid (XP -olemas, üle vaadata; WIN7 teha)
Eelinfo õppijale, et 5 nädalal tuleb töö õpilastega
3. nädal
* Filmimise reeglid - Ingrid video olemas. Otsida veel mõned videod youtubest eri reeglite kohta Tagasiside?Meelespea õpilastele, - tekstiline
* Autoriõigused (heli, pildid videolõigud) - ( esitlus olemas)Test ühiskonto, küsimused koos
* Katsetada keskkondi - juhendid Wevideo,+1, Magisto, ülevaade nagu mp3) +1
4. nädal
* Movie Maker - uus film stsenaariumi järgi, erinevad plaanid jne, kokku lõigata ja litsentsi lisada ja avaldada mõnes keskkonnas
o idee
o stsenaarium
o avaldab
5. nädal
* Tööleht õpilastele
* Töö õpilastega
* Analüüsida 1õppefilmi stsenaariumi, plaanide, heli jms
Vahenädal
6. nädal
* Õpilastöö avaldamine
* Kokkuvõte

2. Nõustamine: ekspertide kaasamine
Sel nädalal otsustasin rääkida sellisest nõustamisviisist, kus on kaasatud eksperte. Nimelt ei saa haridustehnoloog kõike osata. Ikka tuleb ette, et on teemasid, mida ma õpetajatele õpetada ei suuda. Hea näide on näiteks matemaatika, mida mina tõesti ei oska. Sel nädalal toimus GAGis aga Scratch'i koolitus algklassi- ja matemaatikaõpetajatele. Meil on plaan panna algkoolis ja põhikoolis õpetajad seda õpilastele õpetama. Selleks on vaja koolitusi ja materjale. Olen varem saatnud õpetajaid Tallinna Tehnikaülikooli koolitusele, aga seal on asja selgitatud liiga keeruliselt ja eeldades, et tegemist on vilunud programmeerijatega. See ei ole õpetajatele just eriti julgustav. Õnneks selguse, et meie uus infojuht on kirjutanud Scratch'i teemal lõputöö. Seega oli õpetaja olemas. Minu ülesandeks oli leida õpetajad ja sobiv aega. Samuti aitasin ka koolitust ette valmistada, sest infojuhi jaoks oli see esimene kogemus õpetajaid koolitada. Lõin selleks Moodle kursuse ning vaatasin temaga enne koolitust kõik materjalid üle. Samuti osalesin ise aktiivselt koolitusel, aitasin vajadusel koolitajat ja vajadusel õpetajaid.

3. Taristu analüüs
Nüüd on kõikide planeeritud klassidega (10.a, 10.b, 10.c, 10.d, 11.b, 12.a, 12.b, 12.c, 12.d) test tehtud. Klassid olid suured ja jooksmist oli palju. Eesmärgiks oli testida kõiki 10. ja 12. klasse. 11.b oli testklass. Kuna testi viisime läbi Moodle keskkonnas, siis oli juba see mõnele pähkel. Eriti kui varem oldi vähem arvutiga kokku puutunud. 12. klassis oli ka selliseid vingujaid õpilasi, kes ei viitsinud teha ja lihtsalt virisesid. Lubasin kasutada kõigil Internetti, et otsida vajalikku infot. Sõbra abi kasutada ei tohtinud. Mõni õpilane muidugi kasutas ka. Vaatluste põhjal võib öelda, et kõige raskem oli MS Excel ja andmesiltidest teatakse ka vähe. Üleslaetud failid on ilusti Moodle keskkonnas olemas ja ootavad hindamist. Saadetud kirjadest tegin PrintScr pildid, et mitte postkasti täiesti üle ujutada.

Wednesday, October 12, 2011

2. nädal

1. Õppedisaini loomine
Videokursuse algus pole enam kaugel, aga ikka on veel nii palju teha. Praeguseks on paigas üldine kava:
1. nädal
videokeskkonnad veebis
video loomiseks vajalik riistvara
2. nädal
Filmimise reeglid
Video loomiseks vajalik tarkvara
3. nädal
Planeerimine, stsenaarium
4. nädal
Movie Maker
5. nädal
Filmi avaldamine erinevates keskkondades
6. nädal
Kokkuvõte

Et ühte asjalikku kursust teha on vaja alustuseks leida hulk materjale ja need läbi töötada. Praegu olengi katsetanud erinevaid keskkondi ja kogunud kokku linke. Vaja oleks teha Movie Maker'i juhend Windows7 jaoks.

2. Nõustamine: grupikoolitus arvutiklassis
Sel nädalal on olnud tõeline koolitustenädal. Koolitused ongi kõige tavapärasem viis õpetajaid suurel hulgal nõustada. Esmaspäeval oli iTEC projekti tutvustav koolitus. Teisipäeval ja neljapäeval tutvustan GAGi õpetajatele ankeetide loomise (GoogleForm, Doodle) keskkondi ja internetiturvalisuse teemaga seotud probleeme http://iktinfotundgag.wikispaces.com/K%C3%BCsitlused+ja+internetiturvalisus. Koolitus on eelkõige adresseeritud klassijuhatajatele, kellel on ikka vaja mingeid küsitlusi teha ning klassijuhatajatunnis ka internetiturvalisusest aeg-ajalt rääkida. Koolitus kasvas välja kahe õpetaja palvest küsitluste tegemist õppida, aga kui teema oli huvipakkuv kahele, siis tasub alati uurida, et äkki on rohkem huvilisi. Nii tuligi kokku kaks väikest gruppi. Tavaliselt alla 5 õpetaja ma koolitust tegema ei hakka. Arvutikoolituste puhul on enamasti kõige suuremaks probleemiks õpetajate väga erinev tase. Mõned on tõelised tegijad ja teistele on vaja kõik väga aeglaselt ette näidata. Seekord kasutasin nippi, et kui osadel oli Google kontosse juba sisse logitud, siis näitasin Koolielust videojuhendit, kuidas kasutada ühte teist keskkonda ja samal ajal sain mahajääjaid aidata.

3. Taristu analüüs
Sel nädalal lubasin positatada üles ülesanded, mida gümnaasium lahendama peaks. Alustuseks oli vaja ära täita ankeet https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFV5UWxTM3B1aG5XTmo4bG4tZ1gwOXc6MQ. Seejärel oli iga ülesande lahendamiseks 10 min. Tasemetest toimus Moodle keskkonnas.

MS Word
1. Avage dokument direktor.com.
2. Salvestage dokument oma dokumentidesse nimega hviikholm.doc.
3. Määrake lehekülje veeristeks vasakult 4 cm ja ülevalt, alt ja paremalt 3 cm.
4. Muutke kogu teksti font Times New Romaniks, suurusega 14 pt.
5. Määrake reavaheks 1,5 ja lõiguvaheks 6.
6. Joondage kaks esimest rida keskele ja muutke rasvaseks.
7. Rakendage ülejäänud tekstile rööpjoondus.
8. Moodustage teksti lõpus olevatest tunnustustest täpploend.
9. Lisage päisesse tekst Koostas: Helda Venderström (Times New Roman, 10 pt, sinine värvus).
10. Nummerdage leheküljed (numbrid all, keskel).
11. Salvestage dokument.

MS PowerPoint
1. Avage programm MS PowerPoint.
2. Salvestage esitlus nimega gag.ppt oma dokumentidesse.
3. Esimesele slaidile kirjutage Gustav Adolfi Gümnaasium, oma nimi ja käesolev aasta.
4. Lisage slaid loeteluga. Pealkirjaks Õppsuunad gümnaasiumis.
5. Otsige kooli kodulehelt üles gümnaasiumi õppesuunad ning kopeerige esitlusse. Kasutage täpploendit.
6. Lisage tühi slaid.
7. Otsige Internetist Gustav Adolfi Gümnaasiumi pilt ning lisage see tühjale slaidile.
8. Pildi alla kopeerige aadress, kust pildi leidsite. Lingi suurus 9 pt.
9. Lisage pealkirjaslaid ja kirjutage sinna Tänan!
10. Tõstke GAG pildiga slaid teiseks.
11. Muutke esimese slaidi taustavärv roheliseks.
12. Salvestage dokument.

MS Excel
1. Avage dokument vilistalsed.xls.
2. Salvestage fail oma dokumentidesse.
3. Sorteerige aastad kasvavas järjekorras.
4. Kirjutage lahtrisse 14A kokku ja lahtrisse 15A keskmine.
5. Arvutage lahtrisse 14B vilistlaste arv.
6. Arvutage lahtrisse 15B vilistlaste aritmeetiline keskmine.
7. Vormindage saadud keskmine kahe komakohani.
8. Lisage tulpdiagramm, mis näitab vilistlaste arvu aastate lõikes.
9. Tulpdiagrammi pealkirjaks pange Gustav Adolfi Gümnaasiumi vilistlased.
10. Kustutage ära legend
11. Lisage andmesildid.
12. Salvestage dokument

E-kiri
1. Saatke aadressile ingrid.maadvere@gag.ee e-kiri. Koopia kirjast saatke aadressil riina.timmermann@gag.ee
2. Kirja sisus kirjeldage oma arvutioskusi kuni 10 lausega.
3. Lisage kirjale arvutist üks pilt.

Wednesday, October 5, 2011

1. nädal

1. Õppedisaini loomine
Tegelikult toimub veel praegu aktiivne materjalide otsimine ja katsetamine. Läksime Siretiga ka ühele Tartu Ülikooli videokursusele, et natuke targemaks saada. Seal saab paraku aga eelkõige tehnilist nõu ja metoodika tuleb meil ise üle vaadata.
Mis on valmis:
2. Nõustamine: e-maili teel nõustamine
Otsustasin igal nädalal tuua näite ühest nõustamisest.
Eile surfasin ringi erinevate haridustehnoloogide blogides üle maailma ja huvitaval kombel jäid silma matemaatikaga seotud asjad. Kasutasin kohe kirja teel nõustamise võtet, mis tähendab seda, et saatsin ligid GAGi matemaatikaõpetajatele edasi:

Vaatasin, mida välismaal haridustehnoloogid pakuvad ja silma jäid mõned keskkonnad, mis võiks teid huvitada:
1. Geogebratube http://www.geogebratube.org/
2. http://www.tenmarks.com/ USA matemaatikaõpetajatele loodud keskkond. Nagu umbes meie Miksike. Saab luua õpilaste kontod ja harjutada erinevaid asju. Proovisin. Põhikoolile saab kindlasti inglise keel takistuseks, aga gümnaasiumiga võib äkki proovida. Kes on lähemalt huvitatud, võin näidata.
3. http://mathandmultimedia.com/ Matemaatika blogi. Tõeline aardelaegas. Artikleid igasugustel teemadel.
4. http://www.youtube.com/education Youtube õpetajatele
5. https://www.desmos.com/ Keskkond matemaatika õppematerjalide loomiseks
6. http://thinkingblocks.com/index.html Põhikooli algusesse sobiv keskkond mudelite tegemiseks. Hea kasutada projektoriga mingi asja selgitamisel (näiteks harili
kud murrud)

Minu jaoks on sellise nõustamise puhul natuke küsitav, et kas õpetajad kiirel ajal suudavad enda jaoks sealt midagi avastada. Samas on olnud alati paar õpetajat, kes sellisel viisil abi saavad ja pärast tänavad. Eile saatsin lingid ja täna vaatasime juba ühe matemaatikaõpetajaga neid lähemalt. Õpetajal tekkis kohe idee jagada teemad õpetajate vahel ära ja siis kokku saada ja arutada, kes mida leidsi ja kuidas seda saaks rakendada.

3. Taristu analüüs
GAGi analüüs on mul juba aastaid tagasi tehtud.
Seetõttu planeeriks selle punkti all hoopis uurida ja analüüsida gümnasistide IKT kasutamist oskust viies läbi tasemetestid. Tasemetesti koostades kogusin alguses infot selle kohta, kuidas varem on analoogseid teste läbi viidud. Selgus, et enamasti on tehtud paberi peal teste, aga minu meelest ei näita see mingeid oskusi, kui teha linnukesi valikvastuste taha. Seetõttu otsustasin luua praktilised testid: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint ja kirja kirjutamine. Sisust aga täpsemalt juba järgmisel nädalal.